Dibuixa Online

Pintar Una col·lecció de polígons amb quatre cares i quatre angles (quadrilàters o quadrangles). Les quatre primeres són paral·lelograms: quadrat, rectangle, romboide i rombe. Els altres quatre són trapezi (quadrilàter amb un parell de costats paral·lels), trapezoide o quadrilàter irregular (quadrilàter sense cap costat paral·lel) i les dues versions rectangulars