Dibuixa Online

Pintar En aquesta col·lecció de triangles trobareu els tipus de triangles. A dalt els tres tipus de classificar segons els seus costats triangle: un triangle equilàter (tots tres costats iguals), un triangle isòsceles (dos costats iguals), un triangle escalè (tres costats diferents). A baix els tres tipus de triangle classificats segons els seus angles: un triangle acutangle (tres angles aguts), un triangle rectangle (un angle recte), un triangle obtusangle (un angle obtús)