Dibuixa Online

Pintar El sistema numèric romà té el seu origen en la Roma antiga i encara actualment és utilitzat en algunes situacions. Set lletres majúscules són els símbols utilitzats per la representació dels valors numèrics, I pel número u, V pel número cinc, X pel número deu, L pel número cinquanta, C pel número cent, D pel número cinc-cents, M pel número mil