Dibuixa Online

Pintar La roda del calendari civil de l'antiga civilització maia. El calendari Haab té un total de 365 dies. L'any solar va ser dividit en 18 mesos de 20 dies més els cinc últims dies de l'any que eren els fatídics Uayeb. Els mesos maies són Pop, Uo, Zip, Zotz, Tzec, Xul, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Ceh, Mac, Kankin, Muwan, Pax, Kayab, Cumkú i el final Uayeb.